Toepassingen, rendement en terugverdientijd

De BlueGEN brandstofcel produceert ruim 13.000 kWh elektrische energie en 5.000 kWh thermische energie per jaar op optimaal vermogen (+/- 1.500 Watt continu) en is daardoor met name geschikt voor:

 • kleine tot middelgrote kantoorpanden,
 • winkels,
 • boerenbedrijven
 • andere MKB toepassingen.

Ook is de BlueGEN geschikt voor toepassingen zoals:

 • scholen,
 • kleine klinieken,
 • maatschappen van huisartsen, tandartsen en/of fysiotherapeuten
 • openbare gebouwen,
 • grote (meervoudige) huishoudens
 • of specifieke toepassingen waar continue energiebehoefte is en waar leverbetrouwbaarheid belangrijk is.

De meeste bedrijven verbruiken‘s nachts minder energie dan overdag. Uw brandstofcel levert dan ‘s nachts terug aan het net. Als u overdag meer energie gebruikt dan de productie van de BlueGEN brandstofcel dan neemt u extra energie van het net af. Het leveren en terugleveren van stroom wordt voor u gesaldeerd door uw energie bedrijf. Let op: een aantal energiebedrijven beperkt dit salderen tot een maximum aantal kWh’s per jaar.

Afhankelijk van uw verbruik kunt u of uw bedrijf dus volledig in uw eigen energie behoefte voorzien.
De BlueGEN brandstofcel doet z’n werk met een rendement van ruim 85%: 60% elektrisch en 25% thermisch. Omdat een brandstofcel 24/7 draait levert BlueGEN brandstofcel op jaarbasis ruim 13.000 kWh elektriciteit en 5.000 kWh thermische energie op.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld om de terugverdientijd enigszins te kunnen benaderen kan als volgt worden weergegeven:

Uitgangspunten

 • Gebruiker: Maatschap, vof of eenmanszaak
 • Belasting type: Inkomstenbelasting (52%)
 • Fiscale aftrekposten: EIA (41,5%) KIA (28%)
 • Afschrijving: 5 jaar
 • Gebruik: 13.000 kWh per jaar
 • Stroomprijs: 23,4 ct hoogtarief / 21,5 ct laagtarief
 • Gasprijs: 53,4 ct

Resultaat

 • CO2 reductie o.b.v. van aardgas: 50%
 • CO2 reductie o.b.v biogas: 100%
 • Warm water (70 ̊ C) per dag: 200 liter
 • Betrouwbare levering stroom
 • Terugverdientijd: 5 tot 7 jaar

 

ACF

Combinatie met warmtepomp

Vooral in combinatie met bijvoorbeeld een warmtepomp kan het rendement van de BlueGEN brandstofcel nog verder ‘opgeschroefd’ worden. In onderstaand schema is dit weergegeven.

BlueGen_Waterpopmp

Door dit hoge rendement is de terugverdientijd van de BlueGEN brandstofcel relatief kort. De terugverdientijd is wel afhankelijk van de volgende factoren:

 • Bedrijf of particulier (ivm BTW teruggave)
 • Wordt er winst gemaakt (ivm investeringsaftrek milieumaatregelen, overige subsidie regelingen van toepassing)
 • Doet de provincie of de gemeente waar de BlueGEN brandstofcel wordt geplaatst ook een ‘financieel’ duit in het zakje? Provincie Gelderland bijvoorbeeld ‘sponsort’ particulieren met een subsidie.
 • Ligt het verwachte verbruik dicht bij de productie van de BlueGEN brandstofcel (13.000 kWH elektrisch en 5.000 kWh thermisch)
 • Wordt er gecombineerd met bijvoorbeeld een warmtepomp of WKO installatie
 • Betreft het een monumentaal of historisch pand (ivm financiële mogelijkheden).