Reinventing the energy system

Geen reacties Innovatie, Technologie

Het benodigde (groene)gas voor de brandstofcellen kan uit keukenafval gewonnen worden. In bijgaande slides wordt dit uitgebreid toegelicht. Energy-Company bv voert een vergelijkbaar project uit op het terrein van EnTranCE (Zernike Park, Rijksuniversiteit van Groningen). Zie elders op deze site.”