Kamermeerderheid voor wetsvoorstel dat nul-op-de-meter voor corporaties stimuleert

Geen reacties Overige

Bron: www.renovatieprofs.nl, 15 januari 2016

Een groot deel van de Tweede Kamer steunt een snelle invoering van een wetswijziging die het woningcorporaties mogelijk maakt om een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen voor nul-op-de-meter-woningen. Dat is de uitkomst van een debat dat afgelopen woensdag plaatsvond.

De EPV moet verhuurders stimuleren om huizen vrijwel energieneutraal te maken. Energiebesparende maatregelen zullen dan worden gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Door de EPV en een (beperkte) huurverhoging kan een verhuurder de forse investeringen in de huurwoning terugverdienen.

Hoe dan?
De verhuurder levert energie aan de huurder voor eigen gebruik door de energieopwekkende voorzieningen. De verhuurder mag hiervoor straks een energieprestatievergoeding in rekening brengen. Daarnaast wordt de huurder beschermd tegen een te hoge vergoeding die hij voor de geleverde energie aan zijn verhuurder moet betalen. Het streven is dat de totale woonlasten voor de huurder niet stijgen. Waar de huurder voorheen huur betaalde aan de verhuurder en de energierekening aan de energiemaatschappij, zal hij na renovatie huur en een energieprestatievergoeding betalen aan de verhuurder.

Albert de Vries van de PvdA zegt dat zijn partij waarde hecht aan het behalen van de doelstellingen van het energieakkoord. “Het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken kan die uitvoering een flinke zet in de rug geven. Ook voor renovatie, het stimuleren van meer industriële bouwconcepten, en voor de werkgelegenheid is de wet van belang”, aldus De Vries. Het initiatief Stroomversnelling, waarbij in 2020 elfduizend woningen gerenoveerd zullen zijn naar nul-op-de-meter, is volgens hem een aansprekend voorbeeld van hoe nul-op-de-meter-woningen in behoren tempo te realiseren zijn. Het initiatief heeft volgens de PvdA’er model gestaan voor het ontwerpen van de nieuwe wet.

Erik Ronnes van het CDA is kritisch en vraagt zich af of de nieuwe wet zal helpen bij het energieneutraal maken van nog eens honderdduizend woningen. Barry Madlener van PVV is sceptisch: hij is zich bewust van de problemen die het oplevert. “Op het moment dat je nieuwe technieken te snel in wil voeren, stuit je op problemen. CU en D66 zijn positief over het wetsvoorstel. Carola Schouten van CU wil graag eens in een nul-op-de-meter-woning gaan kijken.

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst laat onderzoeken of het wetsvoorstel gecombineerd kan worden met andere doelen. Ook onderzoekt hij of een vergoeding als de energieprestatievergoeding ook kan gelden als een woning ‘labelstappen’ maakt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Onderstaand filmpje is een compilatie van het debat over de energieprestatievergoeding: