Virtual Power Plant

Independence in energy

Uw eigen onafhankelijke energieopwekking via een decentraal netwerk

De toekomst van elektriciteitsproductie ligt in decentrale netwerken (zogenaamde ‘Smart Grids’), waarin elektriciteit kan worden opgewekt en gebruikt op eigen locatie. Decentrale netwerken bieden een oplossing voor de stijgende vraag naar elektriciteit en de milieubelasting van de traditionele manier van elektriciteitsproductie. Door in deze toekomstige decentrale netwerken vraag en aanbod op elkaar af te stemmen ontstaat een ‘Smart Grid’ waarin ieder huishouden of bedrijf energie consument en energie producent kan zijn. BlueGEN is dankzij de ingebouwde internet aansluiting ‘Smart Grid Ready’.
Smart_Grid
Hoewel de BlueGEN als brandstofcel al zeer interessant is als zelfstandig apparaat, komt de werkelijke kracht pas echt tot uitdrukking als meerdere apparaten aan elkaar worden gekoppeld tot een duurzaam decentaal netwerk, ook wel Virtual Power Plant (VPP) genoemd. Een corporatie, wijk, buurt, dorp, gemeente of provincie kan op deze manier (weer) producent van elektriciteit worden. Een zelfstandige, onafhankelijk opererende energiecentrale die in staat is in een belangrijk deel van de elektriciteitsvraag te voorzien. Bijkomend groot voordeel is dat een dergelijke centrale geen hoog- en geen midden spanningsnet nodig heeft. Verzwaringsinvesteringen in (aanleg en onderhoud van) de infrastructuur behoren hiermee tot het verleden. Het apparaat produceert immers ‘gewoon’ op 230 Volt en is dus direct klaar voor gebruik! Met een dergelijke VPP-centrale kan de opbrengst dusdanig gemoduleerd worden dat pieken en dalen in het energieverbruik gemakkelijk en ‘on demand’ op te vangen zijn. Hiermee kan enerzijds een scheve belasting van het net en anderzijds de dure inkoop tijdens piekuren worden verminderd en zelfs voorkomen.

VPP

Voordelen van de Virtual Power Plant

  • Onafhankelijke energieproductie door middel van decentrale opwekking met BlueGEN brandstofcellen.
  • Schone productie van energie met bijzonder lage uitstoot van CO2 en geen uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden (geen SOx en geen NOx).
  • Geringe transportkosten vanwege ontbreken noodzaak van hoog en middenspanningsnet.
  • Mogelijkheid tot balanceren en peakshaving.
  • Losse BlueGEN brandstofcellen kunnen flexibel aan de virtuele centrale toegevoegd worden.
  • Teruglevering aan het energienet waardoor extra verdieneffecten gerealiseerd kunnen worden.

Voor wie is de Virtual Power Plant interessant?

  • Gemeenten en provincies die kiezen voor een milieuvriendelijke, eigen, onafhankelijke productie van energie en minder afhankelijk willen zijn van, een wisselende bijdrage van, windenergie en zonnecellen.
  • Grote organisaties zoals woningcorporaties, gemeenten, woonwijken, ESCO’s en mogelijk ook netbeheerders en investeerders die een bewuste keuze willen maken voor schone energieproductie.

Subsidiemogelijkheden

De aanschaf van een BlueGEN brandstofcel wordt op meerder manieren aantrekkelijk gemaakt. Voor bedrijven (maatschap, eenmanszaak of VOF) is er de EIA, KIA en de MIA als aftrekmogelijkheid. Overweegt u de aanschaf van een BlueGEN brandstofcel dan zijn wij er natuurlijk ook om u te helpen met deze regelingen.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd: bel ons. Wij zijn zo enthousiast dat wij graag bij u langskomen om de mogelijkheden samen met u te onderzoeken. Alle contactgegevens vindt u op deze website onder ‘Contact’.