100% duurzame energie uit keukenafval

Het systeem is een volledig automatische combi van een effectieve vergister van keukenafval met een hoog efficiënte omzetter van biogas in elektriciteit en warm water (BlueGEN Brandstofcel en Swill Vergister). Het systeem bestaat uit een autonoom functionerende, complete en compacte installatie voor lokale verwerking van voedselresten uit woningen, zorginstellingen en horeca, waarbij biogas met een zeer hoog rendement (85 tot 90%) wordt omgezet in elektrische en thermische energie. Hiermee:

 • besparen bewoners/bedrijven energie- en afvoerkosten,
 • wordt de hygiëne verbeterd,
 • wordt stankoverlast tegengegaan en
 • bespaart de maatschappij op transportkilometers en energieverbruik bij compostering en/of verbranding.

Het systeem bestaat uit bewezen producten (zowel brandstofcel als vergistinginstallatie werken reeds meerdere jaren en hebben een uitstekend track record). Bijkomend voordeel van deze combi is het gebruiksgemak (volledig automatisch functionerend) en de gebruiksvoordelen van het warme water (bijproduct van de brandstofcel) voor de vergisting. Door deze koppeling is veel minder of geen toevoer van energie meer nodig, benodigd voor het vergistingsproces zelf, van buiten het systeem. Het systeem kan worden ‘uitgevoerd’ op een bescheiden oppervlakte (totaal 12 tot 18 m2) bij een woonwijk of een horeca-instelling (zoals kantines, restaurants) en kan naar believen groter gemaakt worden. Het systeem is volledig zelfvoorzienend en zelfsturend, op de aanvoer van afval na.

Winst van de koppeling van een Brandstofcel en Swill Vergister

De voordelen van de koppeling van een Brandstofcel en Swill Vergister zijn:

 • nuttig gebruik van afval, zonder toevoeging of gebruik van fossiele brandstoffen en chemicaliën.
 • de combinatie levert een factor 2,5 aan winst ten opzichte van primaire (fossiele) brandstoffen bij productie van elektriciteit. Er kan gerekend worden met een factor 2,5 aan primaire brandstof die wordt uitgespaard voor geproduceerde kWh aan elektriciteit. De productie van een kleine combi installatie levert op jaarbasis ruim 26.000 kWh (26 MWh) energie, hiermee wordt een hoeveelheid fossiele brandstoffen bespaard die 65.000 kWh (65 MWh) elektriciteit kan opwekken.
 • dit vanwege de hoge efficiency van beide systemen afzonderlijk en de zeer korte afstanden tussen bron, vergisting/opwekking en gebruik.
 • schaal: op deze schaal is produceren van groen gas niet mogelijk/haalbaar vanwege de hoge kosten; het hier voorgestelde systeem kan echter overal economisch rendabel/winstgevend geplaatst worden waar tenminste 150 kg keukenafval per dag wordt geproduceerd;
 • schaalbaar: het systeem is schaalbaar vanaf 150 kg afval per dag tot en met een theoretisch oneindig maximum. In het proefproject wordt gewerkt met 1 vergister van 6 a 8 m3 en 2 BlueGEN brandstofcellen.
 • compact: een vergister met voorraadvat, alle randapparatuur en twee BlueGEN brandstfocellen kunnen zeer ruim in een standaard zeecontainer.
 • integratie thermische energie: een klein gedeelte van de energie die opgewekt wordt is thermische energie. Per dag wordt per brandstofcel 200 liter heet water van 70 graden Celsius geproduceerd (ruim 5.000 kWh per jaar). In alle omgevingen waar de combi installatie geplaatst wordt zal dit warme water van nut zijn.
 • digestaat: de hoeveelheden digestaat zijn, dankzij de zeer efficiënte vergisting, gering van omvang. Dit bespaart aanzienlijk op kosten en systeem stops. Gemiddeld hoeft een vergister slechts eens in de 3 a 5 jaar gereinigd te worden.
 • meet- en regeltechniek: smart grid ready. De toegepaste brandstofceltechniek is standaard voorzien van internettoegang waarmee inpassing in een ‘smart grid’ systeem mogelijk is. Via het internet is de brandstofcel te monitoren en desgewenst te regelen. In de toekomst kan hiermee, in een schakeling van meerdere combi systemen, een virtual powerplant (VPP) worden samengesteld: een decentraal, duurzaam systeem van energieopwekking onafhankelijk van wind en zon. In combinatie met zon en windenergie is een totaal oplossing voor het energievraagstuk te realiseren en behoort een autarkische woonwijk tot de mogelijkheden.

Grafische weergave combinatie Brandstofcel en Swill Vergister

Wilt u meer weten over deze unieke en duurzame vorm van energie opwekken, klik hier.

Infographic BlueGEN vergister